قفل هوا(ایرلاک)

این عمدتا برای مهر و موم، تخلیه و جذب گرد و غبار حمل و نقل پنوماتیک یا شبکه جمع آوری گرد و غبار تهویه در کارخانه پردازش استفاده می شود.

پارامترهای قفل هوا:

مدل 9L 12L 16L 25L
حجم (L/R) 9 12 16 25
قطر پروانه (mm) 300 320 350 360
طول پروانه (mm) 235 255 300 320
سرعت کل (R/MIN) 45 45 45 45
توان (کیلووات) 1.1 1.5 1.5 1.5
وزن (کیلوگرم) 76 130 170 180

 

ایرلاک

Share with Telegeram منتشرکردن درتلگرام