پالیشر   CM2500
کد محصول: CM2500
معرفی:
پالیشر برنج CM2500 به گونه ای طراحی و توسعه یافته است که هم اقتصادی باشد و هم باعث شفافیت و سفید شدن برنج شود.
پارامتر تکنیک:
خروجی (t/h): 2.0-2.5
توان (کیلووات): 37
مشخصات:
با افزایش سطح موثر در پالیشر، راندمان پولیش را افزایش داده است / ابعاد فشرده / عملکرد مکانیکی پایدار

 دستگاه پالیشر برنج

 

 

 

پالیشر  CM3500
کد محصول: CM3500
معرفی:
پالیشر برنج CM3500 به گونه ای طراحی و توسعه یافته است که هم اقتصادی باشد و هم باعث شفافیت و سفید شدن برنج شود.
پارامتر تکنیک:
خروجی (t/h): 3-4
توان (کیلووات): 45
مشخصات:
با افزایش سطح موثر در پالیشر، راندمان پولیش را افزایش داده است / ابعاد فشرده / عملکرد مکانیکی پایدار

دستگاه پالیشر برنج

Share with Telegeram منتشرکردن درتلگرام