یکی دیگر از مشتریان شرکت نوین سازه پدیده سبز با مدیریت مهندس کاظم شالیکار؛ تهیه و اجرای خط های هلدینگ رحمت تجارت می باشد. که یکی شرکت های بزرگ و پر افتخار در استان خوزستان می باشد و مسئولیت اجرای خطوط شالیکوبی و نصب دستگاه ها بر عهده شرکت نوین سازه پدیده سبز بوده و با پشتیبانی و خدمات در همکاری و تعامل می باشیم.

 

در ادامه شما را به ویدیو شرکت دعوت می کنیم:

 

 


 

 

Share with Telegeram منتشرکردن درتلگرام