یکی دیگر از مشتریان شرکت نوین سازه پدیده سبز با مدیریت مهندس کاظم شالیکار؛ تهیه و اجرای خط های شالیکوبی هاشمی می باشد. که شالیکوبی هاشمی یکی از شرکتهای معتبر و بنام در شهرستان بابل می باشد که همکاری با این مجموعه از افتخارات شرکت پدیده سبز می باشد.

 

در ادامه شما را به دیدن این ویدیو از زبان مهندس هاشمی دعوت می کنیم:

 

 


 

Share with Telegeram منتشرکردن درتلگرام